วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

เปิดสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2556


กำหนดการเปิดสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2556
กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก [สำหรับ-ผู้สมัคร]

ข้าราชการตำรวจ (ชาย) ข้าราชการตำรวจ (หญิง) และบุคคลภายนอก (หญิง) 

เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ม.6 หญิง
รับสมัคร ม.6 (หญิง) เข้าเป็น นรต.หญิง
รับสมัครนักเรียนหญิงสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง

ตำรวจหญิง
รับสมัครชั้นประทวน (หญิง) เข้าเป็น นรต.หญิง
รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง ผู้สมัครต้องรับราชการตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

ตำรวจชาย 
รับสมัครชั้นประทวน (ชาย) เข้าเป็น นรต. รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ชาย) เข้าเป็น นักเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้สมัครต้องรับราชการตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

ลำดับ
การดำเนินการ
หลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ ( นรต. )
๑.
ประกาศรับสมัครเริ่มตั้งแต่ : วันศุกร์ที่ ๒๓ พ.ย.๒๕๕๕ เป็นต้นไป
๒.
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเริ่มตั้งแต่ : วันอังคารที่ ๑๑ ธ.ค.๒๕๕๕ 
สิ้นสุด : วันศุกร์ที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๖ 
๓.
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบเริ่มตั้งแต่ : วันจันทร์ที่ ๒๑ ม.ค.๒๕๕๕ เป็นต้นไป
๔.
สอบรอบแรก (ข้อเขียน)วันอาทิตย์ที่ ๓ ก.พ. ๒๕๕๖ 
· เข้าห้องสอบเวลา ๑๒.๐๐ น. 
· เริ่มทำข้อสอบ ๑๓.๐๐ น. 
สถานที่ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง บางนา
**ข้อเน้นย้ำ** หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงในวันสอบข้อเขียน มีดังนี้ 
1. บัตรประจำตัวสอบ (ผู้สมัครทุกคน) 
2. บัตรประชาชน (ผู้สมัครทุกคน) 
3. บัตรข้าราชการตำรวจ หรือหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา 
(เฉพาะข้าราชการตำรวจชาย/หญิง เท่านั้น)
๕.
ประกาศผลสอบ รอบแรก

อินเทอร์เน็ต - วันพฤหัสบดีที่ ๗ ก.พ. ๒๕๕๖

รายงานตัวด้วยตนเอง - วันเสาร์ที่ ๙ ก.พ. ๒๕๕๖

- ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ตรวจร่างกาย

วันจันทร์ที่ ๑๑ – วันอังคารที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๖

สถานที่ : โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( รพ.ตร. )

๗.
พิมพ์ลายนิ้วมือ

เฉพาะกลุ่มบุคคลภายนอก (หญิง)

- วันจันทร์ที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๖

- ณ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( รพ.ตร. )

๘.
สอบพลศึกษา

วันพุธที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๖

- ณ ลานฝึกศรียานนท์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

๙.
ยื่นหลักฐานการสมัคร 
และคะแนนเพิ่มพิเศษ

- วันพุธที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๖

- ณ ลานฝึกศรียานนท์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

๑๐.
วัดขนาดร่างกาย และสอบสัมภาษณ์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๖

- ณ หอประชุม ชุณ หะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
๑๑.
ประกาศผลสอบ รอบสุดท้าย

อินเทอร์เน็ต - วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๖

รายงานตัวด้วยตนเอง - วันอังคารที่ ๕ มี.ค. ๒๕๕๖

- ณ หอประชุม ชุณ หะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

๑๒.
ทำสัญญามอบตัว

วันอังคารที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๖

- ณ หอประชุม ชุณ หะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
๑๓.
เปิดการศึกษา

- ตามปฏิทินการศึกษา รร.นรต.

- ศูนย์บริการทางการศึกษา ( ศบ ศ.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ป้ายกำกับ : sorbrachkan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น